Terug naar de kunstenaars

Biografie Aart van Dobbenburgh

Werk van Aart van Dobbenburgh bij KUNSTUITLEEN.NL

Van Dobbenburgh werd bekend door zijn lithografiedn. Hij tekende diverse onderwerpen, zoals bloemen, portretten, landschappen, maar de menselijke handen waren zijn favoriet. Aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus te Amsterdam genoot hij zijn eerste opleiding waarbij hij uitblonk in de lithografie. Hij vertelde in diverse interviews bewonderaar van Jan Toorop en Van Gogh te zijn.

Vanaf augustus 1919 was zijn grafisch werk regelmatig te zien in tentoonstellingen. Hij exposeerde voor het eerst in “Kunstzaal Parklaan” te Bussum en in januari 1920 was hij vertegenwoordigd in een door de Vereeniging tot bevordering der Grafische Kunst gehouden expositie in het Stedelijk Museum te Amsterdam.

n september 1923 verscheen zijn kleurenaffiche voor de Nederlandsche en Ned. Indische Tuinbouw en Bloemen Tentoonstelling Amsterdam in 1925 maakte hij een tweede kleurenaffiche en wel voor het Algemeen Congres voor Dienstweigering. Nadien volgden tot in de jaren 60 diverse sterk sociaal en religieus betrokken affiches.

Vertoonde zijn stijl aanvankelijk nog kenmerken van het impressionisme en in enkel geval het kubisme, vanaf eind jaren 30 wordt zijn werk gaandeweg realistischer en bereikte allengs een grote verfijning. Zijn totale lithografische oeuvre beslaat naar schatting circa 800 werken. Daarnaast maakte hij een aantal houtsneden en aquarellen. Landelijke bekend zijn de lithografiedn van moeder koningin Emma (1936), zijn neef dr. Willem Drees (1949), Henriette Roland Holst (1949) en de toenmalige koningin Juliana (1961).

Van Dobbenburgh illustreerde onder meer werken van de Russische schrijvers Tolstoj en Dostojevski. In 1949 verscheen Tolstojs “Oorlog en Vrede” met lithografiedn van de hoofdfiguren door Van Dobbenburgh. Ook tekende hij “Katoesja” en “Maria” uit Tolstojs Opstanding en Anna Karenina naar de gelijknamige romans.

In 1936 verscheen zijn boek Grafische Kunst. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot docent aan de Koninklijke Academie te ’s Gravenhage. In 1941 verscheen een boekwerk van zijn litho’s (32), geschreven door Jos. de Gruyter en prof. dr. W. Banning, “Uit het werk van Aart van Dobbenburgh”. In 1960 verscheen “De wereld van Aart van Dobbenburgh” met 46 afbeeldingen van zijn werk. Dit werd samengesteld door Joh. Schwencke.

Werk van Van Dobbenburgh is vertegenwoordigd in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam, Jeroen Boschhuis te ‘s-Hertogenbosch, Gemeentemuseum Den Haag, Nederlands Steendrukmuseum te Valkenswaard , Teylers Museum te Haarlem, Museu de Ovar te Portugal en in particuliere collecties over de gehele wereld.

Lees meer

Werk van Aart van Dobbenburgh

Jezus
VOEG TOE

Jezus

Aart van Dobbenburgh

65 x 78
€ 29,04 per maand
(waarvan 50% spaartegoed)

Hoe gaat dat in zijn werk?

  1. Reserveer vrijblijvend mijn favorieten.
  2. Je ontvangt van ons een overzicht van je favorieten.
  3. Wij nemen contact met je op om je wensen door te nemen.
  4. Goed om te weten, je zit nergens aan vast en je kunt de kunstwerken gratis op proef nemen!
Terug naar boven